Rekrutacja

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie
Rekrutację rozpoczynamy od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu nr Wójta Gminy Suchy Las z dnia 21 stycznia 2019 r.
Do klas I przyjmowane są dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym.
Zasady rekrutacji:
Do szkoły kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodzica (szkoła nieobwodowa)

  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie: SUCHY LAS, os. GRZYBOWE, JELONEK przyjmowani są z urzędu na podstawie dostarczonej do sekretariatu karty zgłoszenia zał. nr 1.
  2. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym o ile szkoła posiada wolne miejsca, składając w sekretariacie wniosek (zał.2).

Informujemy, iż w wymienionym terminie przyjmujemy również uczniów do klas 4 i 8 w roku 2019/2020.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji
zał.1 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Potwierdzenie woli przyjęcia
zał.2 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Kryteria naboru
Oświadczenie