Rekrutacja

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie

Do klas I przyjmowane są dziec 7-letnie (urodzone w 2011 r.) objęte obowiązkiem szkolnym.

Rekrutacja do klasy 2, 5 na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja będzie się odbywała od 2 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu nr 15/2018 Wójta Gminy Suchy Las z 30.01.2018 r.

Zasady rekrutacji
Do szkoły kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodzica (szkoła nieobwodowa)

  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie: SUCHY LAS, oś.GRZYBOWE, JELONEK przyjmowani są z urzędu na podstawie dostarczonej do sekretariatu karty zgłoszenia zał. nr 1
  2. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym o ile szkoła posiada wolne miejsca, składając w sekretariacie wniosek (zał.2)

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji
zał.1 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Potwierdzenie woli przyjęcia
zał.2 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Kryteria naboru
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 3
Oświadczenie
Oświadczenie nr 6
Oświadczenie nr 7