Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły I. Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr1 im W. Bogusławskiego w Suchym Lesie realizuje treści wychowawcze profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi zawartymi w takich aktach prawnych jak: Konstytucja Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja o Prawach Dziecka Ustawy i Rozporządzenia MEN Karta Nauczyciela Krajowe programy profilaktyki i promocji zdrowia Statut Szkoły. II. Najważniejsze … Czytaj dalej Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły