Działania świetlicy w roku szkolnym 2019/20 – semestr II

2-semestr-01