Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 6:30-17:00

Telefon kontaktowy:

  • świetlica w szkole przy ul. Szkolnej: 508 221 785
  • świetlica przy ul. Konwaliowej: 612 500 136

Regulamin świetlicy: Regulamin

Zgłoszenie ucznia do świetlicy:

Działania świetlicy