Specjaliści – pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

mgr Magdalena Rosada-Gessner – psycholog, neurologopeda

PONIEDZIAŁEK

7.30-17.00 PSYCHOLOG

WTOREK

7.15-8.00 LOGOPEDA

8.00-11.30 PSYCHOLOG

ŚRODA

11.45-12.45 PSYCHOLOG

12.45-13.30 LOGOPEDA

13.30-14.30 PSYCHOLOG

CZWARTEK

8.15-12.45 PSYCHOLOG

PIĄTEK

7.15-8.00 LOGOPEDA Konwaliowa

8.00-10.30 PSYCHOLOG Konwaliowa/teren

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Danuta Żeberek-Grima

DZIEŃ TYGODNIA SZKOŁA ul Szkolna 15 ul. Konwaliowa
Poniedziałek ———————– 09.00 – 16.00
Wtorek 09.00 – 11.00 08.00 – 09:00
Środa 08.00 – 13.00 ———————–
Czwartek 09.00 – 12.30 ———————–
Piątek 09.00 – 10.30 ———————–

 

Zajęcia z logopedą odbywają się w każdy wtorek od godziny 8.00 do godziny 13.00 w sali 6 lub w gabinecie pedagoga / psychologia szkolnego.

 

Materiały udostępnione:

Uzależnienie od komputera – autor: Danuta Żeberek


EDUKACJA DLA ZDROWIA

„Troska o zdrowy styl życia to z pewnością jeden z najsilniejszych trendów współczesnego świata. Chodzi jednak o to, aby wpisał się on równie znacząco w obraz życia każdego z nas indywidualnie, a szczególnie tych, którzy przygotowują się do samodzielności, czyli dzieci i młodzieży. Edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie…”
Poniżej przedstawiamy fragmenty wybranych wykładów, które zostały zaprezentowane w czasie II Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego poświęconego edukacji zdrowotnej

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE ZDROWOTNE Jolanta Czarnocińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki
W żywieniu polskich dzieci i młodzieży popełnia się wiele błędów, które mogą mieć różne przyczyny i konsekwencje zdrowotne. Błędy żywieniowe mają głównie dwojaki charakter i dotyczą niewłaściwego trybu żywienia i złych zwyczajów żywieniowych (np. zbyt mała liczba posiłków i nieregularne ich spożywanie, opuszczanie pierwszych śniadań, dojadanie między posiłkami czy nadmierne dosładzanie lub dosalanie) oraz niewłaściwej ilości i rodzaju spożywanych pokarmów, skutkujących nieadekwatnością podaży energii i niezbędnych składników odżywczych w stosunku do potrzeb rozwijającego się organizmu (np. preferowanie żywności obfitującej w tłuszcze i cukry, brak urozmaicenia diety, zbyt małe spożycie owoców, warzyw i produktów mlecznych czy stosowanie diet alternatywnych).
Konsekwencje zdrowotne popełnianych błędów żywieniowych również mogą być dwojakiego rodzaju, to jest o charakterze rozwojowym i chorobowym. Te pierwsze polegają przede wszystkim na zwolnieniu tempa wzrastania i kształtowania cech motorycznych, opóźnieniach w rozwoju psychicznym i umysłowym, zaburzeniach dojrzewania płciowego i emocjonalnego czy wadach postawy, zaś te drugie są związane z występowaniem patologicznych zmian w strukturze oraz funkcjonowaniu różnych narządów i układów organizmu

OTYŁOŚĆ JAKO ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE I WYZWANIE DLA EDUKACJI ZDROWOTNEJ
dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska
Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia
Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu

POTENCJALNE DETERMINANTY OTYŁOŚCI:
INDYWIDUALNE
• dodatni bilans energetyczny
• spożycie wysokokalorycznych, niskoodżywczych produktów (np. napoje słodzone)
• niska aktywność fizyczna
• zachowania sedentaryjne
• za mała ilość snu
• kondycja psychologiczna (depresja, stres)
• czynniki genetyczne
• ekspozycje przed i okołoporodowe
• wybrane choroby (np. choroba Cushinga, tarczycy)
• wybrane leki (np. steroidy)
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE (SES)
• niski poziom edukacji
• ubóstwo
ŚRODOWISKOWE
• brak dostępu do urządzeń sportowych/ mała ilość terenów spacerowych
• brak restauracji ze zdrowym żywieniem
• „otyłe” więzi społeczne
• zanieczyszczenie środowiska (substancje chemiczne powodujące zaburzenia endokrynologiczne)
• wirusy
• mikroflora
OTYŁE DZIECKO STAJE SIĘ OTYŁYM DOROSŁYM
• 30% otyłych dzieci w wieku PRZEDSZKOLNYM
• ok. 50% otyłych dzieci w wieku SZKOLNYM