Jesteś tutaj:

Miesiąc: Marzec 2020

Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo,

z racji zawieszenia zajęć zaplanowane zebrania z rodzicami z dnia 30 marca 2020 zostają odwołane.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w historii uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu próbnego ósmoklasisty w trybie zdalnym. Punktualnie o godz. 9:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie internetowej arkusze egzaminacyjne. W ciągu trzech dni uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Życzymy powodzenia :-)

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dot. szkół – WYJAZDY i PRZYJAZDY

W związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 Wojewoda Wielkopolski poleca wszystkim organom administracji rządowej i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w terminie od 10 marca br. do odwołania:

 1. nieorganizowanie przez szkoły i placówki oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży;
 2. nieprzyjmowanie przez szkoły i placówki oświatowe zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy.

W załączeniu pismo Wojewody Wielkopolskiego.

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/03/polecenie-10-03-2020-szkoly.pdf

Zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach zostają zawieszone

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym:

 • zajęcia w szkole i w przedszkolu w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu i w szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ajedynie działania opiekuńczedla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. W takich przypadkach działania opiekuńcze będą prowadzone w godzinach zgodnych z obowiązującym planem zajęć.
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym zdarmowej platformy epodreczniki.pli materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie:gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Do góry