Aktualności

FILMUJ  Z GWIAZDĄ – przygoda filmowa klasy VI b SP nr 1 w Suchym Lesie

Już kolejny raz, uczniowie, aktualnej klasy VI b, uczestniczyli w działaniach filmowych, oferowanych dzieciom i młodzieży w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza ,,Ale Kino!”.

Uczestniczyliśmy dotychczas w warsztatach animacji poklatkowej, tworzyliśmy filmik z sekwencji ruchu, braliśmy udział w seansach filmów konkursowych i filmów zwycięzców.

W ramach 37. Festiwalu doświadczyliśmy niezwykłego wyróżnienia – zostaliśmy uczestnikami warsztatów filmowych ,,Filmuj z Gwiazdą” – scenariusz naszej etiudy filmowej został zaakceptowany przez Organizatorów: Pana Marcina Suchaneckiego i reżysera, Pana Janusza Piwowarskiego, których gościliśmy w murach naszej szkoły na pierwszej części warsztatów, poświęconej teorii naszej przyszłej pracy warsztatowej.

Nasza etiuda filmowa ,,SIŁA PRZYJAŹNI” powstała na podstawie jednej ze scen ulubionej lektury ,,Chłopcy z Placu Broni”, węgierskiego autora Ferenca Molnara. Niezwykłym zrządzeniem losu okazał się fakt, iż reżyser wspomagający gościnie, czuwający nad powstaniem naszego filmiku, biorący udział w Jury Festiwalu, był Węgrem. Jakże ogromne było Jego zdumienie, że w Polsce, w Poznaniu, uczniowie z podpoznańskiego Suchego Lasu znają losy Nemeczka, który dla węgierskiego reżysera był także ważną postacią na drodze budowania świata wartości.

Kiedy okazało się, że poruszamy się w tej samej estetyce i wrażliwości, uczniowie klasy VI b, przystąpili do działań, zajmując wybrane wcześniej stanowiska pracy lub odgrywając swoje role. Należy dodać, iż językiem kontaktu z reżyserem był język angielski i taka forma komunikacji nie stanowiła dla naszych uczniów żadnego problemu. Współpraca dotyczyła także poznania tajników pracy reżysera, scenografa, operatorów kamer, rozmieszczenia rekwizytów na planie filmowym, scen dublowanych, komend wypowiadanych na planie filmowym i – trzeba przyznać, układała się znakomicie – wszelkie sugestie naszych uczniów, były szanowane, ważne i realizowane.

Przeżyliśmy niezwykłą przygodę, której efektem jest ,,produkcja” filmowa – etiuda pt. ,,SIŁA PRZYJAŹNI” i choć, już dziś, z perspektywy czasu, wiemy, że można było zagrać nieco inaczej (bo takie już refleksje wśród aktorów się pojawiły), to nikt nie podważy tej niezwykłej radości, jaką dała nam wspólna praca i…siła przyjaźni, która – w tak trudnym czasie pandemii, każe nam wierzyć w wartość zbudowanych relacji.

Ewa Groszewska

wychowawca klasy VI B wraz ze swoimi wychowankami

Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III SP realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych podczas ogłoszenia stanu epidemii Covid -19

 1. Wprowadza się w okresie ogłoszenia stanu epidemii Covid-19 procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Procedury należy stosować od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji, która stanowi załącznik do niniejszych procedur.

I . Procedura organizacji pracy szkół podstawowych.

 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych realizowane są w od 6:30 do 16:00.
 2. Uczniowie mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela z sal lekcyjnych, stołówki, toalet, placu zabaw, dziedzińca szkolnego, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, jeśli szkoła je posiada, które będą czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
 3. Nie są organizowane wyjścia poza teren szkół.
 4. Szkoły zapewniają wyżywienie dzieci na dotychczasowych zasadach.
 1. Procedura przyprowadzenia dziecka do szkoły.
 2. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko o godzinie określonej w złożonej deklaracji.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Przy przyjęciu ucznia do szkoły mierzona jest temperatura ciała dziecka.

III. Procedura przebywania dzieci w salach.

 1. Dzieci przebywają w wyznaczonych stałych salach.
 2. Liczebność grupy wynosi nie więcej niż 12 dzieci.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Sala, w której odbywają się zajęcia jest raz na godzinę wietrzona, w czasie przerwy.
 6. Uczniowie często i regularnie myją ręce w ciągu dnia, pod nadzorem nauczyciela.
 1. Procedura przygotowania, podawania oraz dowozu obiadu.
 2. Kuchnia :
 3. poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP zaleca się, aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywały wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 4. wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;
 5. wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60°C lub wyparzyć;
 6. wydawanie posiłków dzieciom odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa;
 7. pracownicy kuchni dokonują dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów i wyposażenia kuchni.
 8. Catering:

Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

 1. Przewóz posiłków:
 2. posiłki dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
 3. pojemniki po dostarczeniu są dezynfekowane.
 4. Wydawanie posiłków:

Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i czyszczenie krzeseł.

 1. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia.
 2. W szkole należy wyznaczyć salę/pomieszczenie przeznaczone do umieszczania ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe.
 3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia, następuje jego izolacja w wyznaczonej sali.
 4. Pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły o zaobserwowaniu niepokojących objawów u ucznia, który zawiadamia jego rodzica/opiekuna i Sanepid o zaistniałej sytuacji.
 5. Pracownik szkoły postępuje zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Sanepid.
 6. Procedura odbioru dziecka z placówki.
 7. Rodzice oczekują na dziecko wyłącznie w przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic w odstępie 2 m od kolejnego rodzica, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Pracownik szkoły powierza dziecko pod opiekę rodzica/opiekuna.
 9. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę zakrywającą nos i usta w drodze do domu.

VII. Procedura obowiązująca pracowników szkoły w kontaktach z rodzicami.

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zapewniające jej prawidłowe funkcjonowanie (nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy administracji).
 2. Dyrektor, kierownik i nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie lub mailowo.

Procedury obowiązujące rodziców w okresie epidemii w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmi…

Wyniki konkursu

Zakończyliśmy konkurs fotograficzny Sleeveface, ogłoszony przez Wasze Panie z Biblioteki:)

Wszyscy byliście niesamowicie kreatywni, podeszliście do tematu z dużą dozą humoru i pozytywnej energii.

Najlepszą pracą okazało się zdjęcie Stasia Siudaka z klasy I c.

Organizatorzy postanowili również wyróżnić jedną z prac, a przesłał ją Bruno Laufer z klasy IV b.

Nagrody dla wszystkich wyróżnionych uczniów zostaną wręczone końcem roku szkolnego.

Zachęcamy do obejrzenia wszystkich konkursowych prac.

Organizatorzy

Anna Budna

Justyna Marciniak

Wasze prace

Zgadnij jaka to lektura?

Kochani!!!

Biblioteka Szkolna zachęca do ruszenia Waszych szarych komórek i proponuje zabawę”Zgadnij jaka to lektura?”

W zamieszczonym materiale znajdziecie symboliczne przedstawienie znanych Wam książek…zgadnijcie jakie tytuły chowają się za obrazkami?

Do zabawy zapraszamy wszystkich uczniów, a w szczególności klasy starsze potraktujcie nasz quiz, jako powtórkę materiału z języka polskiego :-)

Odpowiedzi można przesyłać do Pani Anny Budnej lub Pani Justyny Marciniak.

Bawcie się razem z nami!!

Pozdrawiamy

Wasze Panie z Biblioteki:):)

Zadanie do pobrania Zgadnij jaka to lektura?

Do góry